2020. január 26., vasárnap

S Z Ő R H A R C S A

Minden lépésnél kisebb port kavart a nyári melegben kitikkadt földúton. Sárgára aszott fű sercegett olykor a talpa alatt. A tücskök versenyt ciripeltek, de ő nem figyelt, csak lépkedett tovább a kitűzött cél felé, miközben a nap megolvasztotta a homlokát. Gondolataiban kint járt a vízparton. Tett-vett, rendezkedett, csalizott, eresztéket állított, horgot kötött. Egy szemvillanásra eszébe jutott, barátjával heccelődött a víz mellett, s együtt fütyülték a madarak által komponált dallamokat. Sokat kijártak együtt. Hosszú évekig, évtizedekig. Eltelt az idő gyorsan, s megannyi emléket hagyott csak foszladozó nyomnak maga után. Hamarosan kiér a partra ismét, alig pár száz méter csak a folyó. Immáron egy alig 12 éves fiúcska lépked mellette izgatottan. Története van ennek. Ki ez a csenevész legény, s hogy került ide mellé....Hogyan kezdődött mindez?...Mintha csak éppenséggel tegnap lett volna, ámde majd 25 év eltelt azóta. Egy negyedszázad, egy egész emberöltő, nem kis idő. Botond ritkán járt ki egyedül a folyóra, szívesebben ment barátjával Gusztávval, ahogy ö becézte, Gusztival. Vízparton született barátság volt az övék, amely egy véletlen találkozás alkalmával köttetett. Történt ugyanis, hogy Botond éppen helyet keresett a horgászathoz a Duna szigetközi szakaszának egy ágvizén, amikor egyszer csak kétségbeesett kiáltozásra, szitkozódásra lett figyelmes. Látni a sűrű aljnövényzettől nem látott semmit, a part majd 50 méterre volt, ám élesen hallotta, hogy valaki segítséget kér. Kerékpárjáról leugorva néhány ugrassál a partra szökkent, ahol meglepő látvány került a szeme elé. Egy ember mellig a vízben sáros, ám dühödt arccal próbált az iszapos aljzatból szabadulni, de nem ment neki, folyvást lecsúszott a keze a vizenyős, sáros partról, s az ember lábai láthatóan mélyen beleragadhattak az iszapba. Kimerülten szitkozódott, kétségbeesetten a sárral kevert vizet csapkodva. Ábrázata reményvesztett dühvel kevert torzó volt, s ez adta a vicces mivoltát is egyben. Botond nem habozott, a parton gyorsan szétnézett, s talált is egy jókora letört faágat, amely végét benyújtotta a bajba került ember felé. Az belekapaszkodott, majd néhány pillanat múlva, Botond erejének köszönhetően kicuppant az iszapból Guszti lába, igaz, a cipői örök fogságra kárhoztattak. Guszti talán hálából, talán szimpátiából beszélgetni kezdett Botonddal, s hamar a halakra terelődött a szó. A horgászatról, fogásokról szóló anekdoták falták a perceket, órákat. A találkozás első alkalmától fogva együtt jártak horgászni. Később ezt különféleképp magyaráztak otthon, Botond szerint azért, mert Guszti olyan szerencsétlen, hogy még megint besuppan valahova, s ki se jön többet, ha egymaga lesz csak, kell mellé valaki, aki felügyeli. Guszti pedig kedvelte Botondot, a meséket, a regéket, melyekkel Botond folyamatosan szórakoztatta, s ki nem hagyta volna, hogy a horgászat közben a történeteket hallgathassa.

Hamarosan a családjaik is találkoztak egymással, s nyaranta gyakran a feleségek is elkísértek őket egyszer-egyszer, majd évek múltán mar a gyerekekkel együtt velük tartottak pár napra, s míg éjjel szunnyadt a család a sátrakban, a két jó barát a harcsákat hajtotta éjjelente. Az első találkozásukat követve pontosan hat év telt el, amikor egy négynapos nyári sátoros kitelepüléskor Botond megakasztott egy hatalmas harcsát. Este volt már, a hold sarlója éppen a fák tetejét karcolgatta, a két feleség mélyen aludt már a sátrakban. A sátrak előtt majd tizenöt méterre kis székeken gubbasztottak a fülledt júliusi éjszakában a horgászok. Harcsát szerettek volna fogni. Jókora karikakeszeget sétáltattak a víz színén egy vízre hajló fűz alsó ágai előtt egy méterrel. Akkor történt a kapás. Elemi erővel húzta meg a botot, s Botondnak minden erejét latba kellett vetnie, hogy felvegye a harcot a megakasztott hallal, két kézzel kapaszkodott az erős botba, de ez is kevésnek bizonyult. Partról esélytelen lett volna kifogni, így a két barát hamar a nemrég közösen vásárolt csónakba pattant, s úgy kezdték meg a nagy hal fárasztását. Nem tudni pontosan mi történt, talán a mázsa közeli harcsa beemelésénél csúszott egy kis hiba Botond révén az egyensúlyba, lényeg az, hogy a csónak megbillent, s villámgyorsan az oldalpalánkján átcsapott a víz, ráadásul sodor irányból, ami azt eredményezte, hogy a csónak felborult, kifordítva belőle embert, botot, halat, s mindent, mi belepakolva volt. A csónak pillanatok alatt eltűnt a mélyben, s a két jómadár pár száz méterrel a tábor alatt vergődött csak partra valahogy.Néhány pillanatba telt, míg átkászálódtak a parti ciheresen, majd a földön vizesen, sarasan elterülve kifújták magukat. Felettük egy fülesbagoly huhogott egyet a két szerencsétlent látva, majd néhány fával odébb vonszolta hatalmas testét. Percek teltek el így, mire Botond szólott először:
" - Csoda hogy élünk! Az én hibám az egész szerencsétlen baleset!" -szabadkozott Botond.
- Hagyd el, ennek így kellett lennie. Ami megtörtént, megtörtént, egészségbe hiba nem csúszott, a többi nem számít, ne edd magad miatta, mert ezen változtatni már nem lehet. Hanem találjunk ki valami mesét, mert ha az igazat mondjuk, a feleségek nem engednek minket közel a vízhez soha többé, lőttek a pecának, járhatunk a sarki klubba sakkozni az öregekkel, ha békét akarunk velük!" - javasolta Guszti némi erőltetett humorral a hangjában.

Így született eztán az a nyakatekert történet, hogy a csónak "valami" máig megmagyarázhatatlan rejtély miatt eloldódott, talán elrágta valami ismeretlen vízi állat a kötelet, s a két horgász vízbe vetette magát, hogy a csónak után ússzon, de a sodrás gyorsabban vitte a ladikot, minthogy utolérhessék, így hát inkább hagyták, hagy történjen az, amin nem lehet változtatni. Hitték is, meg nem is az asszonyok a mesét, fura volt, hogy a horgászbot, a szák, s egy-két felszerelés is eltűnt a csónakkal együtt, de nem firtatták a miértet. Ezen az sem változtatott, hogy a helyi lapban a két barát alibiből egy hónapon át még hirdetést is adott fel, hogy megfelelő pénzjutalomban részesítik azt, aki az elkóborolt csónakot visszajuttatja hozzájuk. Nyilván, nem akadt senki, aki jelentkezett volna. A feleségek gyanítottak, hogy valahol sántít a történet,  hisz nem tudták elképzelni, miféle vízi állat lehet az, amely csak úgy elrágja a csónak kötelékét. Nézésük a két barát veséjéig hatolt, de a "hajótöröttek" makacsul tartották magukat a kitalált regéhez, így aztán idővel elfeledték otthon a kínos balesetet, legalább is nem került szóba többé.


Guszti sosem horgászott télen. Neki a horgászszezon áprilistól októberig tartott addig, amíg Botondot meg nem ismerte. Botond más volt. Ahogy gyakran emlegette:
"- A horgászszezon nálam akkor kezdődött, mikor apám egy éves koromban nádbotot adott a kezembe, s addig tart majd, míg odafentről nem szólnak, hogy vége van! Ezért nem értem, mikor azt olvasom, hogy a horgászszezon kezdetekor, meg a végekor. Meg a horgászszezonon kívül télen olvasgatnak, karbantartanak, a víz felé ácsingóznak a tavaszt lesve. Eb ura fakó! Ki mondta, hogy télen nem lehet? Én télen is horgászom!"Botond hatására horgászta végig először a telet Guszti. S megbánta. Megbánta azt, hogy november elsejétől mindig a szekrénye őrizetére bízta sokat harcolt botjait. A téli keszegezések, márnázások, na meg a menyhalazás új dimenziókat nyitott meg előtte. A két család is szépen összebarátkozott lassacskán, gyakoriak voltak a közös programok. Születésnapok, névnapozások, keresztelők, szilveszterek mind-mind jókedvben találták a barátokat, s családjukat. Az évek pedig szemvillanást elteltek. Idestova majd másfél évtizede nyúzták együtt a vizeket, s a harcsákat, ha olykor beesett egy.  Kisebbek, nagyobbak olykor feladták a leckét a két horgásznak, de az egykori csónakos kaland főszereplője, a mázsa körüli nagy harcsa nem jött vissza többé. Pedig de sok éjszakát rááldoztak, hogy megleljék, felkutassák.A távolból éjszakánként hallották ahogy rabol, buffant a harcsa, de hiába eredtek a nyomába, nem tudták kézre keríteni. Mint a csodaszarvas egykor, csak csalfán csalogatta a vadászokat, de elejteni nem tudták azt soha.Történt aztán, hogy egy alkalommal némán ültek az augusztusi éjszakában. S ha néha egy-egy hullócsillag villant fel egy röpke másodpercre, csak odaszisszentettek a másiknak, hogy figyelj, most lehet kívánni. Átható volt a csend. Fülledt, igazi nyári éjszaka. A csaliként felkínált kéttenyeres kárász néha megmozgatta a botspiccet, jelezve, hogy azért él még. Hajnal három felé járt az idő, mikor Botond botja, melyet nadállyal csalizott, hirtelen bólintott, s a víz felé hajlott a spicc egy szempillanat alatt. A majdnem bóbiskoló pecás az utolsó pillanatban kapta el a meginduló nyelet. A bevágás szinte egy másodperc múlva meg is történt. Hosszú fárasztás kezdődött. Gyanúsan hosszú... Az ellenfél hol jobbra, hol balra próbált szabadulni, de Botond erősen tartotta, s nem nagyon engedett utat. Nagy harcsában reménykedtek, s Guszti izgatottan állt a merítőszákkal kezében barátja mellett, a fejlámpájával pásztázva a vizet, hogy ugyan felbukkan-e a nagy harcsa. Hanem aztán a víz széléhez húzott zsákmány láttán földbegyökerezett a lábuk. A zsákmánynak hitt harcsa kiugrott a vízből, sárga fogait vicsorítva vérben forgó szemeit forgatva prüszkölt, s vonyított. Furcsa hangon vonyított, sziszegett, acsarkodott. A két hátratántorodó halálsápadt barát csak nézte a hatalmas jószágot, amelynél mellső lábába akadt a jókora horog. A nagy szőrős hód, mert mi más is lehetett a beste, hatalmas lapát farkával kikecmergett a partra imbolyogva közelített, majd két lábra állva próbált szabadulni a horogtól.
"- Vágd el a zsinórt Boti!! Vágd mán' el, hol a kés? Vágd el könyörgöm, mert ránk gyün ez a fenevad mérgibe' s kicsontoz minket mire pislantasz!!" - harsogta most már Guszti hasát fogva a nevetéstől. A zsinórt Botond gyorsan elvágta, s eztán a hód foggal ráharapott a horog kiálló végire, kiszedte a mellső mancsából a horgot, majd hangosan prüszkölve köpte azt ki, s vérben forgó szemekkel morogva sandán rálesett a két nevetéstől a sárban fetrengő térdét csapkodó emberre, majd elsántikált a vízig, ott alábukva farkával hatalmasat csapva tűnt el a mélyben. A csobbanással egy időben a földön a nevetéstől fekvő két barátot terítették be a vízcseppek. Akkor hajnalban a napfelkeltéig kacagtak, s viccelődtek egymással. Sokszor eszükbe jutott a szőrös harcsa, ahogy elnevezték a vérhódot.
Később pedig inkább a S Z Ő R H A R C S A névvel illették, amely a leginkább illett rá szerintük, némileg hajazva a szörny elnevezésre, ami a "vérhód" vad sziszegésére, prüszkölésére morgására nagyon is ráillett. 

A kiköpött hármashorgot aztán szent rozsdás ereklyeként egy átlátszó kis műanyagdobozban őrizték, s a családi összejövetelek alkalmával az asztal közepére helyezték mindig, a dobozt még egy kis nemzetiszínű szalaggal is átkötötték, amely az évek során biza kicsit meg is fakult. Ilyenkor gyakorta tósztot mondtak, s poharat ürítettek a szőrharcsa tiszteletére, amely az évek teltével valami misztikus mesebeli lénnyé nemesedett mindkét család gyermekei körében, akik már egy tucatnyi legendás mesét tudtak betéve oda-vissza a szőrharcsa elleni csatározásokról, a két ellene küzdő parti vitéz dicső varázslatos tetteiről...
Ebben a családfők is ludasak voltak, hisz esténként a gyerekeknek a szőrharcsa kalandjairól szóló mesékkel próbálták a gyereknépet altatni, akik kimeríthetetlen szomjúsággal szinte követeltek újabb, s újabb történeteket a mesebeli lényről. Megelevenedett a vízi szörnyeteg, s a parti vitézek küzdelmei világra szólóak voltak, ám mivel a szőrharcsa halhatatlanná vált, a küzdelem sosem ért véget. Botond Gusztiról mesélt, aki mesebeli csillogó vértű lovagként vívta dicső harcait a szőrharcsával, amely megrágta még a csolnakot is. Guszti ugyanígy, hasonlatosan a történeteket kiszínezve, Botondról a rettenthetetlen szőrharcsaölőröl mesélt a gyerekeinek. Nem csuda hát, ha a gyerekek félő tisztelettel, s rajongással tekintettek mindkét családfőre. A szőrharcsa képzeletükben hatalmas hétfejű vicsorgó nyolckarú vízi szörnnyé nőtt, amely könnyedén harap ketté egy acél csónakot, vagy ránt a mélybe akár egy kisebb hajót is. A gyermekek aztán tovább szőtték a mese fonalát, s egy idő után egy könyv is megtelhetett volna a két lovag, s a szőrharcsa kalandos történeteivel, az óvónők, s a tanítónők nem kis elképedésére, szörnyülködésük közepette a gyerekek bizony cifra történetekkel szórakoztatták az óvodában és a kis iskolában társaikat. Hamarosan a település gyermekeinek jó része ismerte a szőrharcsa történetek legizgalmasabb történeteit, s a mesék, szájról-szájra terjedtek szakadatlan. Az anyukák lesütött szemmel hozták el csemetéiket délutánonként az óvodából, iskolából, s gyakorta szemükre vetették a két jómadárnak, hogy nem kellene a gyerekek fejét tömni ezekkel a badarságokkal. A két jó barát ilyenkor többnyire egy legyintéssel elintézte a dolgot, ígértek fűt-fát, hogy nem szédítik tovább az apró népet, de azért odasuttogták a gyerekeknek, ha az anyjuk nem figyelt, hogy : "- Szőrharcsa igen is létezik!"

A sok együtt töltött idő összekovácsolt mindenkit. A megbeszélt horgászatokra mindig időben indultak. Soha, senki egy percet sem késett a találkozókról.  Egy este azonban Gusztit hiába várta Botond a megbeszélt időpontban. Guszti nem jött. Hírt sem hallatott magáról. Mint később kiderült, rosszul lett, a mentő vitte el, kórházba került. Ott kezdődtek a bajok. Ki sem jött többé a kórházból. A vizsgálatok nem ígértek semmi biztatót, az orvosok széttárt kézzel csóválták fejüket, s alig négy hónap után Guszti egy hangos sóhajjal átköltözött az örök horgászatok birodalmába. Mélyen megrendített mindenkit a tragédia. A fájdalmas temetés utáni hónapokban a családok is eltávolodtak egymástól, a sokasodó napi teendők, elvették az időt. Ritkultak, majd egy idő után meg is szűntek a találkozások.

Az idő lassan megette vas fogaskerekei közt a lazuló kötelék feslett csomóit. Botond majd öt évig a víz felé sem nézett. Fájó emlékek, melyek túl frissek és sajgók voltak a számára. Szabadidejében inkább íjászkodni kezdett. Szárazföldi, magányos elfoglaltság. Kerülte a horgászokat, a horgászboltokat, s az interneten is azonnal továbblapozott, ha horgászatról, halakról szóló cikk, bejegyzés került elé. Íjászkodni a közeli erdő egy kis tisztására járt. Kerülte a folyót. Élte tovább a mindennapjait, s nem járt össze a család sem senkivel eztán, belegabalyodtak a szürke hétköznapok posványos labirintusába, noha mindezek ellenére mindenki tudta, hogy nincs ez jól, mindenki érezte valami hiányzik, valami fáj.Egy nap épp íjászkodni készült Botond. Egy kellemes júniusi reggel volt, madárdalos reggel. Botond tett-vett az udvaron, pakolászott, tegezt tömött vesszőkkel, az íj húrját ellenőrizte, mikor valaki hangosan megverte a kert vaskapuját. "- Vajon ki kereshet ilyenkor? Szombat lévén a postás nem lehet. Akkor ki?" - futottak át a gondolatok a fejében. Kíváncsian nyitotta ki a rozsdás kilincsű nehéz lemezkaput. Az nyikorogva tárult ki előtte. A kapu előtt egy alig 12 éves fiúcska ácsorgott, rövidnadrágban, pólóban, rossz cipőben egyik lábáról a másikra állva. A fiú hátán kopott horgász botzsák, kezében poros szerelékes láda, s egy vödör, kisszékkel. Ismerős volt az arca, a tekintete, a botzsák, a szék, a láda... Botond elámult, ám nem sokáig gondolkodhatott, mert a fiúcska érces, ámde tiszteletteljes, határozott hangon  megszólalt:
"- Tiszteletem Botond bácsi! Ugye emlékszik még rám? Kende vagyok, a Gusztáv legkisebb fia! Régen láthatott az igaz! - hadarta gyorsan, mire Botond a szavába vágott:
"- Emlékszem há'! Mi kéne öcskös? He? Mit vered itt a kaput? A török nem dörömbölt ily hangosan az egri vár kapuján Dobó Istvánt keresve! Még egyszer kérdem, mi kéne? He? - kérdezte szúrós tekintettel, szinte flegmán odavetve az utolsó szót, hátha elijeszti ezzel a legényt, aki talán haza is fut ijedtében. Botondnak könnyebb lett volna, ha a legényt elijeszti. De a legény makacsul állt a kapu előtt, megvetette a sarkait a földben, kezét a nyitott kapura téve, hogy az be ne csukódhasson előtte szikrázó szemekkel, hátraszegett fejjel az ajkába harapott. Talán vér is serkent ajkaiból, a nyelvével érezte a sós ízt. Lassan, csendesebbre fonva a szót halkan, de határozottan megszólalt:
"- Botond bácsi! Arra kérem, vigyen el engem pecázni, tanítson meg a fogásokra, mert apámtól ezt már rég nem kérhetem, s jómagam későn jöttem rá, hogy érdekel a horgászat, apu meg hát, emlékszik ugye.."- s nem folytatta tovább, mert meghatottságtól remegni kezdett a hangja, elsírni meg nem merte magát, hisz kemény büszke kamaszként nem engedhette meg magának ezt a luxust. Mégis mit gondolnának róla a haverok?
Botond szinte nem is gondolkodott. Feltörtek benne az emlékek. Fájón belehasított a barátja, az együtt töltött vidám emlékek hiánya, majd a fajdalom hirtelen elmúlt, s megnyugvással telt izgatottság vett rajta erőt. Mindeközben előbb elveresedett az arca, szeme nagyra tágult, sajgón dobbant egy nagyot a szíve, melyet hirtelen a torkában érzett, majd szelídség futott át az arcán, megcsillant a szeme, s barátságosabb hangon megszólította Kendét:
"- Régóta vártam rád! Gyere beljebb. Indulunk, hogyne, várj kicsit, leveszem a padlásról a felszerelést, megvan még minden, kissé poros talán, de megvan. Összepakolok hamar, s egy szemvillanás, indulhatunk is. Talán még szőrharcsával is találkozunk!"  - próbálta viccel palástolni azt, hogy egy könnycsepp gurult végig az arcán a szeme sarkából, a padlásra való létramászás alatt.
Kende elmosolyodott, majd kissé halkabban megszólította Botondot: "- Édesanyám is izent, kéri, az este jöjjenek át egy pohár borra, hisz rég beszélgettek már!" 
Botond nem szólt, csak biccentett egyet a fejével, mint aki tudomásul vette a meghívást, s el is fogadta azt. 

Néhány pillanat múlva egymás mellett baktatva, megpakolva a közeli folyóra tartottak a poros földúton. Botond gondolatait ellepték az egykori barátjával átélt vidám évek emlékei. A mellette lépkedő fiút nézte. "- Mintha Gusztit látnám. Csak vízbe ne suppanjon ez is mint az apja. Jobb lesz, ha ügyelek reá is! Úgy tűnik, ez az én nagy feladatom..."- gondolta. Elmosolyodott, miközben őszülő fürtjeibe játékosan belekapaszkodott a júniusi szellő....

Kelt: 2020. év Fergeteg havának 26.-ik napján2020. január 11., szombat

Rákok és rákászok a Lajtán

Emlékszem, gyerekként a patakokban élő rákok után vadásztunk. Egy nagyobb nyári zivatar megduzzasztotta rögvest a patakot, s amilyen gyorsan nőtt a vízszint, oly gyorsan le is apadt utána. A rákok egy része a parton maradva kétségbeesetten kereste a víz felé vezető utat. Nem mindnek sikerült. Azok, melyek peték tömkelegét viselték farkuk alatt, természetesen mehettek, de sok más ráknak jajj volt,ha a kezeink közé került.
Bodzanyársra húzva a tűz felett veresedtek hamar, s élénk gyerekzsivaj közepette tanítgattuk egymást, hogy kell ropogós pirosra sütni, mely részei ehetőek. Micsoda gyönyörűséges vörös színűre sültek, s milyen fenséges fehér húsuk volt. Se só, se fűszer, se köret.  Nem is tudtuk mi még akkor, hogy drága nyugati éttermekben garnélákat, királyrákokat szolgálnak fel szüleink éves fizetésének megfelelő árért. Mi csak ettük jóízűen a patakban fogott rákokat. 


A patak vizében mosakodtunk, ott mostuk meg a rákokat is, hiszen kristálytiszta volt még akkor. Hazaérve természetesen mindenki kapott a tüzeskedésért, mert ugye a füst szaga messziről érződött a ruhán, de a ráklakomákról mindenki mélyen hallgatott....
Sokunk szülei talán még most sem tudják, miért is voltunk folyton sarasak, vizesek, füstszagúak. Hány és hány családban harsogtak a szülők akkoriban esténként, mikor a sötétedés hazavetett minket:


"- Hol tekeregtél idáig te Istenátka? Miért cuppog a cipődből az iszap te szerencsétlen? Hogy néz ki a nadrágod már megint? Mi ez a füstszag rajtad, megint gyújtogattál? Már megint azokkal a rossz kölykökkel múlatod az időt? Na megállj csak ..." stb.
  

Az évtizedek oly gyorsan elröppentek, hogy egy szemvillanás sem sok, talán annyi sem telt azóta, mégis, bepörgött a naptár kereke, s idestova gyermekeink is felnőttkorba léptek már. Az egykori rákász galeri tagjait messze szórta a szél, s talán a rakok is elhagyták már azt a kis patakot, amely egykor kristálytiszta források gyermekeként csörgedezett a közeli hegyoldalból, s haladt át ott, ahol gyermekként csínytevesekkél múlattuk az időt. Bizony a mai fiatal generációnak semmit nem mond ez az egész, de mi tudjuk, hogy mit is takarnak ezek a sorok, milyen élményeket is éltünk meg, amelyek bőven megérték, hogy egy kicsit esténként lekapjanak a tíz körmünkről. Volt kit szobafogsággal sújtottak, vagy egy két füles is kijárt olykor, de másnap már újra a patak partján csavarogtunk. Kartondobozból tépett papírdarabon csúsztunk a domboldal füvén, mint aki szánkázik, s ki időben nem fékezett, bizony a domb alján csordogáló patak áldozata lett, mert csakhamar belesuppant a forró nyáron is hűs, alig 40 centis vízbe.


Időközben védetté nyilvánítottak a folyami rákot, s gyakran szinte szégyenkezve jutott eszembe, hány rák is járult hozzá ahhoz, hogy csillapítsa olthatatlan éhségünket a '80-as évek elején. Volt bőven, nem gondolta senki, hogy egyszer majd eltűnik, s más faj veszi át a szerepét.....


Elteltek az évtizedek, változott a világ. A gyermekkori emlékek megkoptak, vagy épp a nosztalgikus találkozók piedesztájára emeltettek. A rákokkal soha többé nem találkoztam. Aztán jó tíz évvel ezelőtt fura dolgot tapasztaltam. Egy este menyhalazás közben apró kapásokat észleltem a botspiccen. Nosza, bevágtam. Éreztem, hogy valami van a horgon, de furán viselkedett, csak vontatta magát valami súly. A parton ért a meglepetés. Egy hatalmas rák gabalyodott bele az előkezsinóromba.

A régi rutin előjött, tudva, hogy kell megfogni a rákot, hogy az ne csípjen meg. S ennek furán nagy ollói voltak, másabb volt, mint az emlékeimben élő folyami rákok. Később derült ki, hogy ez egy invazív faj, a jelzőrák, amely rákpestist terjesztve kiszorítja, kipusztítja az őshonos folyami rákot. Sokáig gondolkoztam, vajon hogy kerülhetett ide ez a faj, s hogy szaporodhatott el ennyire. Mert az este tapasztaltak később sokszor megismétlődtek. Sőt, sokszor már horgászni sem lehetett a Lajtán normálisan menyhalra, mert a halszelettel csalizott szereléket a rák rögvest a sziklák közé húzta, a vastag harmatgilisztát pedig szépen lecsipegette a horogról. 

S horogra akadtak a rákok feeder horgászatoknál, sőt az úsztatós pecáknál is el-elkapták a libbenő horgot a csalival együtt. Ejtettem olyan másfél kilós menyhalat, amelynek a gyomrában egy egészben lenyelt majd 20 centis jelzőrákot találtam,  ami arra utal, hogy azért van természetes ellenfele is a Lajtán ennek az invazív vízi állatfajnak, ez némi reményre adott okot, hogy esetleg lesz valami természetes állományszabályozó a folyócskán. 


(kép forrása: csubakka.hu) 

Eljött az ideje annak is, hogy elvigyek haza néhányat ebből a rákból, s megkóstoljam, vajon az íze emlékeztet-e a gyerekkoromban fogott, s elkészített rákhús ízére. Idehaza mindannyian megkóstoltuk. Forró vízbe dobva hamar megveresedett, s húsvágóollóval szépen szét is tudtuk bontani. Jóllakni természetesen senki nem lakott jól, viszont fenséges zamatú rákhúst ízlelhettünk. S hogy hogyan alakul a jelzőrák állomány a folyóban? Kérdéses. Kijuthat, s már ki is jutott a Mosoni-Dunára is, s hamarosan elterjedhet Szigetköz többi részén is. Talán egyszer a Forest Gump filmben látható rákászhajók kicsinyített másai fogják járni a szigetközi vizeket, s frissen fogott rákkal láthatják el a halboltokat, piacokat..
Ki látja ezt előre?

Kelt: 2020. FERGETEG havának 11.-ik napján
2020. január 4., szombat

Téli esték lovagjai

Erőtlenül, vérszegényen próbálnak a nap sugarai magukhoz ölelni féltőn. Csendes a délután, sunyin, a fák fölött kicsivel köszönt csak a nap is, s onnan próbálja valahogy bizonygatni lankadt erejét, nem sok sikerrel. Távol a fodrozódó ágvíz parti sávjából hangos szárnycsattogással nekifutva végre fel tud szállni az a nyolc hattyú, amely úgy gondolta, megpihen egy kis időre az öböl egy kis zugában. A lenge szellő épp megsuhogtatja a szárazra aszott nádtengert, épp meghajtogatja a fák pőre száraz ágainak tetejét, mikor egy száraz gally reccsen meg a lábaim alatt. Megremeg a föld, csörtetve tör utat magának egy szarvascsorda, melyet akaratomon kívül elriasztottam délutáni pihenő helyéről, hatvanig tudom számolni a tagságot, mielőtt eltűnnek a szemem elől a bozótos szövevényében.

Partot érek. a víz illata mélyen bebúvik az orromba a beszívott levegővel, s vastag páraként hagyja el ismét azt úgy, hogy még a látást is takarja kissé. didergő az idő, s én a mozgástól mégsem fázom. kezemben a pergetőbot, s egyszerű kanál, mely arra hivatott, hogy becsapja a csukát. Ha van itt csuka egyáltalán. Keszeg nem mozog, nem látni nyomát, hogy tele a víz hallal, vagy az üres kád is feszített víztükrével hasonlatos az előttem elterülő ágvízi szakaszra. Nem gondolkozom sokat, mozogni kell, hideg van. Libben a kanál, s alsó dobással pöttyentem tőlem majd húsz méterre.Vizet fog, s lassan, ide-oda libbenve süllyedni kezd. Hagyom, egy métert, másfelet, majd beletekerek. Megállítom, belehúzok, éppen egy kicsit, sérült kishal mozgását imitálva, míg csak a lábamhoz nem ér. Játszok vele. dobok újra, húzom, engedem,húzom, libbentem.... Nagyon szeretem a kanalat, sokféle módon lehet vele játszani. Vízben szunnyadó bedőlt fa törzse mentén próbálok ragadozót horogra csalni, minduntalan eredménytelenül. Ilyen ez a szakma. Sokszor elég az első dobás, sokszor több száz dobás után fog rá valami a vasra. A kocsi felé indulok vissza, eljöttem pár száz métert. Visszafelé az ígéretesnek gondolt helyeket újra megdobálom. Ígéretes? nekem az, de nem biztos, hogy a hal is ott van. Sokszor nem egyezik a két nézet. a legváratlanabb helyről is kapás érkezhet, s a legtutibb hely is csendben maradhat. Ezért is kalandos a természetes, vadvizeket járni, az ember sosem tudhatja na...


Még az utolsó kis kiöblösödésnél dobok egyet, gondolom, s utána irány az autó. A kanál szépen halkan csobban a vízben, hagyom, majd lemegy másfél métert is, mikor elindítom lassan, komótosan, bele, belepöccintve. Majdnem a lábamnál jár, talán 3 méter zászló van már csak kint a botspicc előtt, amikor a tiszta vízben, mintha egy árnyat látnék hirtelen mozdulni. Érzéki csalódás, a képzeletműve, tudom, sokszor beképzelem, hogy ott van, ott volt, ott mozdult valami. De ez most valóság, villámütésként a vállaimig ér a kapás ereje, s már visít is az orsó, hajlik a botspicc. Vízig. Érzem, nem macska Jancsi küzd a horgon. Ereje teljében, burványokat vet, a letisztult vízben csodása látvány, ahogy küzd a csuka a csaliért, vagy a szabadulásért. Az idő eltűnik, nem tudom meddig tart a fárasztás, két perc, vagy nyolc, ki is foglalkozik ezzel. Hamarosan a lábam előtt a szép vaskos test, s mivel a merítőt megint nem hoztam magammal, marad a tarkófogás. Csodálatos állat, a maga nyolcvan centijével, négy kilós mivoltával igazi ellenfélnek bizonyult. A vadvíz okozta nyomok is rajta vannak. Tarkója felett talán kormorántámadás, talán motorcsónakpropeller nyomait viseli, de a hasán jókora szájtól eredeztethető harapásnyom van. egy társa lehetett, a területért, a menekülőkeszegraj üldözésének jogáért folytatott acsarkodás nyoma. Elképesztő.

Lassan elszürkül a világ, a nap is eltűnik, s szürke felhőtakarót von magára az égbolt. Havat szitál az öregedő délután szürke nagy paplanja, melyet magára húzott december derekán. Az apró pihék lassan ereszkednek alá, s csodálják a mozdulatlan világot. Néhány óra múltán újra szikrázóan mosolyog rám az erdő, átragad a jókedv, fütyörészve taposom a havat. Csodálom a telet. Zord keménységebe mennyi szépség is szorul. Morc fagyos keze óvja is, s nem csak dermeszti a világot.  Ropog a hó a talpam alatt, vastag párát fújok, mely dermedt cseppekben fagy a szakállamra. Méltósággal borul rám az alkony csendje. Kacsák sem pocsolnak a víz partján, a gém sem rikácsol a fák felett. Csak egy távoli záras moraját hozza fülemig halkan néha a szellő. A havazás eláll, kiderül az ég. Parány csillagok gyúlnak, s a hold is reszketve keres egy-két felhőpamacsot még, hogy pőreségét rejthesse, nem sok sikerrel.


Kint a parton két halványzöld fénypatron mutatja az irányt az ég felé srégen. Talán lesz esélyük jelezni a kapást. Esténként versenyez a két bot, kinek adatik több kapás, kinek.több fogás. A hold némi fénnyel végigsimít a friss havon. Egy bagoly huhog nem messze a túlparton. Talán a vadaszatot kezdi épp.


Nagyot rándul a bal oldali botom spicce. Kipróbált majd két évtizedes nyél. Túl van fél tonna megfogott halon, akárcsak a társa. Gerinces, mégis, ha szükséges hajlékony botok, télhez szoktatott hű harcostársak. Nemigen találok hozzájuk hasonlatost. Nem is keresnék. A következő spiccbólintás pillanatában bevágok. Megreccsen a fék. Jól akadt, a bot görbéjének karakterisztikája jó halat sejtet. A parttól alig nyolc méterre a hal ellenállása hirtelen felerősödik, kitör árral szembe, az orsó felvisít, s a bot spiccét a víz színéig húzza. A nekiiramodással majd tizenöt méter zsinórt vesztek, mire megállítom a márnát, mert mi más viselkedne így folyón, ha nem torpedó őkelme. A hal megáll, majd befelé indul, de erejéből csak két méter zsinór lehúzásara telik. Lassan az orsó elkéri a lopott métereket, egyre ritkább, s kisebb kitörések, próbálkozások érkeznek a márna részéről. Hamarosan megvillan a teste a fejlámpám fényében, ahogy a vízfelszínre kényszerítem a harcost. Mélyet slukkol a víz feletti levegőbe kétszer, s megadóan hagyja, hogy szakot toljak alá. Kezeim eközben vörösre gémberedtek, alig bírom fotózni az izmos halat, amelyet.azonnal útjára bocsájtok. Meglepő erővel iramodik meg, s tűnik el a sötét mélységben.


Jönnek a márnák, hajlanak a botok, egymást túllicitálva számolják a kapásokat, magam már követni sem tudom, majd lassan alábbhagy az érdeklődés, csendesedik az élet, halkul az est. Odébbáll a raj.

Szikrát szór az éj, súlyos a lélegzet. Egy kis széken kuporodok, s gondolatok járnak fejemben.Közel a karácsony, sok a teendő. megrázzák a vállam
"-Ember! Itt akar megfagyni?" - Rángat vissza a valóságba egy érces hang. 
"-Elbóbiskoltam." - válaszolom szégyenlősen kissé, magamat átkozva csendesen, hogy hogyan is kerülhettem ilyen helyzetbe.
Halőrök. örülök nekik. Ezért is, s azért is, mert őrzik a vizeket. Igaz, a hatékonyság még nem az igazi, de alakul évről, évre a dolog. Elbeszélgetünk. Halakról, vizekről. Jól esik. megfogadom, többet nem ülök le télen, a kisszéket is hazaviszem, ne essek kísértésbe. Közben mozgás támad, a botspicc az ismerős mozdulatokat táncolja, menyhalak támadása. A halőrök kíváncsiak, s én egy picit húzom az időt a fárasztással, hogy kedvükre tegyek. Jönnek a menyhalak sorba, s a fotózást követően engedem is őket szabadon, noha bőven a megengedett méret felett vannak, 40 centinél erősebbek is vannak köztük.akad olyan is, hogy egyszerre szól a két bot: "Mutatvány van!"


Az egyikük szívesen besegít, noha a társa noszogatja, indulni kéne tovább, csak kivárják, mi is lesz a vége. Fotó, s vissza a feladónak. 
"-Miért engedi el őket?"
"-Ez hosszú történet! Nézze, évről-évre kevesebb van belőlük, keressük az okokat, melyek önmagukban nem vészesek, de összeadódva a menyhalpopuláció rohamos csökkenését okozzák. A törvény védi a keszeget is az ívás idején, a menyhal viszont mostoha halfaja a döntéshozóknak, noha itt él a jégkorszak óta, s még annál is régebben. Most ívik.ilyenkor horgásszák a legjobban, s viszik is haza őket tele ikrával, tejjel. Esélyt sem kapnak arra, hogy megtegyék a dolgukat. Hosszú évek óta a decemberben fogott menyhalakat sorra elengedem. Januárban, ha már látom, lelapult a hasuk, néhányat elviszek, s nyilván az ősszel fogottakból pár darabot elrakok karácsonyra. S hogy miért is horgászom akkor? Nem csak menyhal jöhet az este, márnától kezdve, mindenféle hal itt van a vizekben, s olykor be is köszönnek. Szeretek kint lenni, de együtt élni a természettel még inkább. Tiszteljük egymást, s ez elég. Esténként két óra kint nemcsak hogy megnyugtat, megedz, s egyben megmutatkozik a téli esték világa is. Ez a lényeg!"
Fej csóválgatva ülnek a kocsiba, csodabogárnak hisznek, ritkán, de egyre több ilyen esti pecással találkoznak. Nem értik, a világ változását....
Csendesek az esték, halk beszélgetéssel ütjük el az időt, toporgunk kissé a zimankóban, s nosztalgikusan történetekkel szórakoztatjuk egymást a vízparton, melyet olykor csak egy-egy kapás, fárasztás szakít félbe..Kelt: 2020.év Fergeteg havának 4.-ik napján